ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71

Surah Saba’

Surah Saba adalah surah ke-34 dalam al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 54 ayat. Dinamakan Saba karena dalam surah terdapat kisah kaum Saba. Saba adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang tinggal di daera ...

Surah Sad

Surah Sad adalah surah ke-38 dalam al-Quran. Surah yang terdiri atas 88 ayat ini termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Qamar. Dinamai dengan Sad karena surah ini dimulai dengan huruf Shaad.

Surah Ta Ha

Surah Ta Ha adalah surah ke-20 dalam al-Quran. Surah ini terdiri atas 135 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamai Ta Ha, diambil ayat pertama surah ini. Sebagaimana juga yang lazim terdapat pada surah-surah yang memakai huruf ...

Surah Yasin

Surah Yasin atau Surah Ya Sin adalah surah ke-36 dalam al-Quran. Surah ini terdiri atas 83 ayat, serta termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Dinamai Ya Sin karena surah ini dimulai dengan dua abjad Arab Ya Sin. Sebagaimana halnya arti tersembun ...

Surah Yunus

Surah Yunus ‎) adalah surah ke-10 dalam al-Quran. Surah ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah kecuali ayat 40, 94, 95, yang diturunkan pada di Madinah.

Surah Yusuf

Surah Yusuf adalah surah ke-12 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan surah Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf. Riwayat tersebut salah satu di ...

Tafsir al-Jalalain

Tafsir al-Jalalain adalah sebuah kitab tafsir al-Quran terkenal, yang awalnya disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli pada tahun 1459, dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi pada tahun 1505. Kitab tafsir ini umumnya dianggap seba ...

Abu Muzahim al-Khaqani

Abu Muzahim al-Khaqani - wafat 325 H) ialah seorang ulama ahli hadis dari Baghdad yang dianggap sebagai orang yang pertama kali menulis kitab tentang teori tajwid. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Muqri Al-Muhaddits Abu Muzahim Musa bin Ubaidill ...

Sifat huruf

Sifat huruf adalah salah satu dari hal tajwid dalam bacaan Al-Quran. Sifat huruf adalah sifat yang menjelaskan perihal suatu huruf. Melalui sifatnya, seseorang itu akan mampu membedakan suatu huruf itu dengan kondisi sebutannya seperti tertahan, ...

Abu Lahab

Abu Lahab bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi Muhammad yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran Islam. Namanya disebut dalam Al-Quran Surah Al-Lahab yang merupakan pengutukkan atasnya sebagai salah satu musuh Islam. Nama lengkapnya adalah ...

Haman (Al-Quran)

Haman adalah seorang penasihat Firaun dan pelaksana proyek pembangunan menara yang digunakan Firaun untuk melihat Tuhan yang berada pada zaman Musa. Istilah "Haman" dalam Al-Quran pernah diperdebatkan oleh sebagian orientalis sebagai bentuk kesal ...

Luqman al-Hakim

Luqman adalah orang yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Luqman:12-19 yang terkenal karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaqa bin Sadun. Sedangkan asal usul Luqman, sejum ...

Qabil dan Habil

Qabil dan Habil adalah dua orang putra Adam. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah, Qabil merupakan tokoh yang melakukan pembunuhan pertama dengan membunuh saudara laki-lakinya Habil lantaran kurban persembahannya tidak diterima oleh Allah karena ketida ...

Qarun

Qarun adalah salah seorang sepupu Musa, berasal dari Bani Israel. Qarun disebut dalam Al-Quran sebanyak empat kali, dua kali di surah Al-Qasas, satu kali di surah Al-Ankabut dan satu kali di surah Al-Mu’min.

Qithfir

Qithfir bin Rawhib Ra.") adalah salah satu pembesar dari Mesir kuno yang hidup di dalam kisah Yusuf. Qithfir dikatakan sebagai suami dari Zulaikha, sedangkan dilain kisah ia bernama Ra’il binti Ra’ayil. Sedangkan kebanyakan ulama yang berhati-hat ...

Samiri

Musa bin Zafar adalah seseorang dari bani Israel yang membuat berhala sapi emas, karena bani Israel selalu meminta alat peraga untuk menyembah Allah. Ia dikisahkan menjadi pengikut Nabi Musa yang kemudian menjadi sesat, dan ia merupakan salah sat ...

Ad-Darimi

Ad-Darimi ialah salah satu Imam Ahli Hadis Sunni, Nama lengkapnya Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad. Ad Darimi adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan at-Tamimi. Dan dengan nisbah ini dia terkenal. Kare ...

Ath-Thabrani

Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy ath-Thabrani, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam ath-Thabrani adalah seorang imam dan sangat alim, dan tercata sebagai pemuka ahli hadits. Dia bernama lengkap Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ...

Muhammad Mustafa Al-Azami

Muhammad Mustafa Al-Azami adalah seorang Ahli Hadis kontemporer yang dikenal dengan kajian kritisnya terhadap teori-teori para orientalis Islam dari Barat seperti Ignác Goldziher, David Margoliouth, dan Joseph Schacht.

Ibnu Baththah al-Ukbari

Ibnu Baththah Al-Ukbari ialah seorang alim ahli hadits dan ahli fikih dari mazhab Hanbali. Ia lahir di Irak pada tahun 917 dan wafat tahun 997. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ubaidullah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdan bin Umar bin Isa b ...

Syarif Mekkah

Syarif Mekkah adalah gelar yang diberikan pada Gubernur yang memerintah tanah suci Mekah, Madinah dan daerah Hijaz di sekitarnya. Nama gelar Syarif ini sebenarnya diambil dari nama gelar kehormatan keturunan Muhammad dari jalur Hasan bin Ali bin ...

Syekh

Syekh, juga dapat ditulis Shaikh, Sheik, Shaykh atau Sheikh, adalah kata dari Bahasa Arab yang berarti kepala suku, pemimpin, tetua, atau ahli agama Islam. Istri atau anak seorang Syekh sering disebut Syeikha. Di Timur Tengah, istilah Syekh secar ...

Neraka

Istilah "Neraka" berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Hindi India, yaitu Naraka नरक yang dalam mitologi Hindu dilukiskan sebagai seorang raksasa kejam. Ia merupakan putri dari bumi, yang dilukiskan sebagai wanita cantik bernama Pertiwi. Narak ...

Talbinah

Talbinah adalah makanan yang terbuat dari tepung barley, biasanya dibuat dengan menambahkan susu dan madu atau juga bubuk barley kering. Dinamakan talbinah, konon dikarenakan ia memiliki kemiripan dengan susu, yaitu karena sifatnya yang lembut da ...

Penghancuran al-Baqi

Makam Al-Baqi yang merupakan pemakaman tertua dan menjadi salah satu tempat pemakaman terpenting umat Muslim, terletak di daerah Medina, mengalami pembongkaran pada tahun 1806, dibangun kembali pada pertengahan abad ke-19 kemudian dibongkar untuk ...

Wadi Aqiq

Hulu wadi Aqiq berasal dari daerah al-Aqiq yang letaknya 100 kilometer selatan kota Madinah, yang mana wadi ini menuju ke Madinah, sekitar 20 kilometer sebelum Madinah wadi ini melewati wadi an-Naqi, hingga sampai ke Gunung Air, dimana wadi di ba ...

Wadi Buthhan

Wadi Buthhan adalah sebuah wadi di Madinah, Arab Saudi. Wadi Buthhan merupakan salah satu lembah utama di Madinah, yang bermula dari timur Quba menelusuri perkampungan Madinah dekat Mushalla hingga di barat Gunung Sala dekat Masjid Al-Fath, kemud ...

Darun Nadwah

Darun Nadwah adalah bangunan yang didirikan oleh Bani Quraisy di Mekkah sebagai tempat pertemuan para petinggi dan orang tua zaman pra-Islam. Darun Nadwah dibangun oleh Qushay bin Kilab. Pertemuan pengadilan, musyawarah tentang perang dan perdama ...

Jannatul Mualla

Jannatul Mualla, juga dikenal sebagai Pekuburan Mala dan Al-Hajun, adalah sebuah pemakaman yang berada di utara Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi. Disini dikuburkan buyut, paman, kakek, istri dan keturunan Nabi Muhammad serta sahabat dan para ...

Makkah Royal Clock Tower

Makkah Royal Clock Tower adalah salah satu bagian gedung dari hotel Makkah Royal Clock Tower - Fairmont Hotel dan termasuk dalam komplek Abraj al Bait. Letaknya berada di depan Masjidil Haram dengan ketinggian sebesar 601 m. Menara yang semula ak ...

Waktu Mekkah

Waktu Mekkah adalah standar waktu yang menggunakan garis bujur yang melintasi Mekkah, Arab Saudi sebagai Meridian Utamanya. Jam di meridian ini diperkirakan berada di zona UTC+02:39:18.2. Rencana ini dicetuskan oleh Sheikh Yusuf al-Qaradawi dan b ...

Abu Dis

Abu Dis adalah sebuah kota Palestina yang persis berbatasan dengan Yerusalem Timur. Kota ini memiliki penduduk sekitar 12.100 jiwa. Di Abu Dis terdapat sebuah sekolah menengah untuk anak laki-laki dan sebuah sekolah menengah untuk anak perempuan. ...

Bagian Armenia

Bagian Armenia ; atau lebih dikenal sebagai Երուսաղէմի հայկական թաղամաս, Yerusaghemi haykakan taghamas) adalah satu dari empat bagian yang dibentengi oleh benteng-benteng di Kota Lama Yerusalem. Berlokasi di sudut barat laut Kota Lama, yang dapat ...

Bagian Muslim

Wilayah Bagian Muslim adalah salah satu dari empat bagian dari wilayah-wilayah yang dibatasi benteng-benteng Kota Lama Yerusalem. Wilayah ini mencakup 31 hektar dan merupakan sektor sebelah timur laut Kota Lama. Bagian ini adalah bagian terluas d ...

Bagian Yahudi (Yerusalem)

Wilayah Bagian Palestine adalah salah satu dari empat bagian Kota Tua Yerusalem. Bagian ini memiliki luas 116.000 meter persegi berada di sebelah tenggara sektor kota yang dibatasi tembok, dan dimulai dari Gerbang Zion di sebelah selatan, serta B ...

Gerbang Hulda

Gerbang Hulda adalah gerbang yang terdiri dua kelompok di Tembok bagian Selatan Kompleks Baitul Maqdis, di Kota Tua Yerusalem. Gerbang ini sekarang diblokir. Pada bagian sebelah barat gerbang ini terdiri dari dua pintu dengan atap melengkung, dan ...

Gerbang Indah

Gerbang Indah adalah salah satu pintu gerbang pada Bait suci di Yerusalem yang dicatat dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen, sebelum kehancuran Yerusalem oleh orang Romawi pada tahun 70. Hal itu disebut sebagai "indah" dalam Kisah para Rasul pas ...

Jalan Ben Yehuda (Yerusalem)

Jalan Ben Yehuda, yang dikenal sebagai "Midrachov" adalah sebuah jalan utama di pusat kota Yerusalem, Israel. Jalan ini berhubungan dengan Jaffa Road dan King George Street membentuk distrik bisnis Segitiga Pusat Kota. Sekarang merupakan sebuah k ...

Ketef Hinnom

Ketef Hinnom adalah sebuah tempat penelitian arkeologi di sebelah barat daya kota kuno Yerusalem, dekat dengan St. Andrews Church, sekarang di atas tanah milik Menachem Begin Heritage Center. Situs ini terdiri dari serangkaian kamar-kamar makam y ...

Kincir angin Montefiore

Kincir angin Montefiore adalah sebuah kincir angin pemarkah yang terletak di Yerusalem, Israel. Kincir angin ini dirancang untuk dijadikan tempat penggilingan gandum pada tahun 1857 di sebuah lereng bukit di depan tembok barat kota, yang tiga tah ...

Masjidilaqsa

Masjidilaqsa atau Masjid Al-Aqsa, juga disebut dengan Baitulmaqdis atau Bait Suci, Al Haram Asy Syarif, Bukit Bait, adalah nama sebuah kompleks seluas 144.000 meter persegi yang berada di Kota Lama Yerusalem. Kompleks ini menjadi tempat yang disu ...

Mata air Gihon

Mata air Gihon atau Air Mancur Perawan di Lembah Kidron adalah sumber utama air untuk Kolam Siloam di Kota Daud, situs asli dari Yerusalem. Salah satu intermiten springs yang utama di dunia - dan sumber air yang dapat diandalkan yang memungkinkan ...

Pelayan Bait Kudus Yerusalem

Penjagaan Bani Hasyim atas situs-situs suci Yerusalem mengacu pada peran keluarga kerajaan Yordania dalam merawat situs-situs suci Muslim dan Kristen di kota Yerusalem Warisan ini ditelusuri kembali ke tahun 1924 ketika Dewan Muslim Tertinggi, ba ...

Struktur Batu Bertingkat

Struktur Batu Bertingkat adalah nama yang diberikan untuk bekas-bekas bangunan pada situs arkeologi yang diberi istilah Area G pada sisi timur Kota Daud, bagian tertua Yerusalem. Struktur batu melengkung setinggi 20 meter dan sempit itu dibangun ...

Struktur Batu Besar

Struktur Batu Besar adalah nama yang diberikan pada bekas-bekas bangunan besar di daerah Kota Daud di Yerusalem tengah, sebelah selatan Kota Tua, diperkirakan bertarikh abad ke-10 SM sampai abad ke-9 SM. Nama ini diberikan untuk membedakan dari s ...

Tembok Yerusalem

Tembok-tembok di Yerusalem di sekitaran Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 1535, saat Yerusalem masih menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Suleiman I memerintahkan untuk membuat tembok kota menjadi dibangun kembali. Pembangunan tembok b ...

Terowongan Warren

Terowongan Warren. Terowongan itu menghubungkan kota tua sampai ke suatu titik dekat mata air Gihon. Ketika ditemukan pada abad ke-19 dianggap sebagai saluran air utama pada zaman kuno, karena membuat penduduk tetap mendapat air segar dengan aman ...

Yerusalem (Alkitab)

Yerusalem menurut Alkitab adalah ibu kota bangsa Israel kuno sejak tahun 1070 SM. Yerusalem berarti" Pemilik Kedamaian Ganda”. Setelah bangsa itu terbagi menjadi dua kerajaan, Yerusalem tetap menjadi ibu kota kerajaan Yehuda di sebelah selatan. D ...

Yerusalem Baru

Dalam Kitab Yehezkiel dan Alkitab Ibrani, Yerusalem Baru adalah penglihatan nubuat Yehezkiel dari sebuah kota yang terpusat di Bait Allah yang dibangun kembali, Bait Allah Ketiga, yang didirikan di Yerusalem, yang akan menjadi ibukota Kerajaan Me ...

Masjid Agung Al-Baitul Qadim

Masjid Agung Al-Baitul Qadim adalah sebuah masjid yang terletak di Kelurahan Airmata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masjid ini berusia lebih dari 200 tahun, dan merupakan masjid tertua di Pulau Timor. Walau usianya telah memasuki dua abad leb ...